Struktura szkoły

W skład Zespołu Szkół Budowlanych w Pile wchodzą technikum oraz szkoła branżowa, które kształcą w następujących zawodach i kwalifikacjach:

    Technikum

Zawody

Nr kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Technik budownictwa

311204

BUD.12

wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14

organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik renowacji elementów architektury

311210

BUD.23

wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24

prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Technik architektury krajobrazu

314202

OGR.03

projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04

organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Technik elektryk

311103

ELE.02

montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05

eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik geodeta

311104

rekrutacja na ten kierunek została czasowo zawieszona ze względu na trudności kadrowe

Technik automatyk

311909

(planowane rozpoczęcie naboru na rok 2022/2023)

 

ELM.01

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.04

Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Technik inżynierii sanitarnej

311208

BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

    Branżowa Szkoła I stopnia

Zawody

Nr kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Elektryk

741103

ELE.02

montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Monter suchej zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

712905

BUD.11

wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

712616

BUD.09

wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Murarz-tynkarz

711204

BUD.12

wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Stolarz

752205

DRM.04

wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Monter stolarki budowlanej

712906

BUD.10

wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Dekarz

712101

BUD.03

Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

 

Branżowa Szkoła II Stopnia

Zawody

Nr kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Technik elektryk po BSI

311103

ELE.05

eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik robót wykończeniowych w budownictwie po BSI

311219

BUD.25

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie

 

 

Metryka
  • data utworzenia strony: 23-11-2021 | 13:49
  • data ostatniej modyfikacji: 23-11-2021 | 13:49