Budowlanka wczoraj i dziś

Zespół Szkół Budowlanych w Pile jest szkołą z blisko sześćdziesięcioletnią tradycją. Jej historia datuje się od 1963 roku, choć wówczas pod inną nazwą. Szkoła nierozerwalnie była związana z historią Kombinatu Budowlanego i budownictwa na terenie Piły. To przedsiębiorstwo od początku realizowało dokształcanie zawodowe pracowników w ramach wewnątrzzakładowego szkolenia. Wówczas narodził się pomysł utworzenia szkoły przyzakładowej, która prowadziłaby systematyczne kształcenie robotników budowlanycho różnych specjalnościach.

Z dniem 1 września 1963 roku powołana została Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Pile. Siedzibą szkoły został budynek Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego przy ul. Kilińskiego 16. Pod tym adresem szkoła istnieje do dzisiaj.

W ciągu ponad 58 lat istnienia szkoła przechodziła kilka reorganizacji. W 2018 roku placówka powróciła do swojej wcześniejszej nazwy, czyli Zespołu Szkół Budowlanych w Pile i ta nazwa istnieje do dziś. 

Szkoła mieści się przy ulicy Kilińskiego 16 w samym centrum Piły. Główny budynek szkoły zaadoptował podziemie oraz strych na sale lekcyjne, świetlicę oraz biura administracyjne. Budynek szkolny to 5 pięter użytkowych, na których mieści się 21 sal lekcyjnych (w tym dwie komputerowe), sekretariat dyrektora, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektorów, sekretariat uczniowski, biura księgowej, kadrowej i kierownika gospodarczego, gabinet szkolnego pedagoga, gabinet pielęgniarki, biblioteka, świetlica, siłownia, 9 pracowni zawodowych. Do szkoły przynależy także sala gimnastyczna oraz szkolne boisko. 

Obecnie strukturę Zespołu Szkół Budowlanych w Pile tworzą:

  • Technikum nr 4 w Pile (czteroletnie oraz pięcioletnie) ksztalcące w zawodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, technik architektury krajobrazu,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach: elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, stolarz.
  • Branżowa Szkoła II Stopnia  kształcąca w zawodach: technik elektryk, technik robót wykończeniowych wbudownictwie.
Metryka
  • redaktor: Sylwia Jędrzejczyk
  • data utworzenia strony: 22-11-2021 | 14:57
  • data ostatniej modyfikacji: 22-11-2021 | 14:57